ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                          Буцах

09 сарын 01: Хичээлийн шинэ жил

09 сарын 27: Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр

10 сарын 05: Багш нарын баяр

10 сарын сүүл: Ургацын баяр

11 сард: Маркетингийн өдөрлөг

11 сарын 17: Оюутны эрхийн өдөр

11 сарын 25: ШУ-ы ажилчдын өдөр

12 сард: Шинэ жилийн баяр

02 сарын 01 Дэлхийн цаг уурчдын өдөр

03 сарын 22: Дэлхийн усны өдөр

03 сарын сүүлийн 2 долоо хоног: English Fortnight activities

04 сарын 22: Эх Дэлхийн өдөр

05 сард: Дэлхий амилах цаг

05 сарын 02: Газрын харилцааны өдөр

05 сарын08: Хонхны баяр

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01