ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                          Буцах

Испани улсын Малагагийн Их сургууль, Агроэкологи, бизнесийн сургууль хоорондын хамтын ажиллагаа


Испани Улсын Малага Их сургуультай 2018 оны 1-р сард байгуулсан санамж бичгийн дагуу зүүн Азийн орон судлалын координатор, профессор Антонио Жоси Доменик 2019 оны 4-р сарын 15-19-ний хооронд манай дээр зочин профессороор ажиллаж байна. Малагаагийн их сургууль нь Солонгос болон Латин Америкийн их сургуультай хамтарч Олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх харилцааны менежмент, үндэстэн хоорондын сургалт, судалгааны туршлагууд явуулдаг бөгөөд профессор Доменик энэ хугацаанд манай сургуулийн багш оюутнуудад цаашид хамтран ажиллах талаар болон сургалт, судалгааны туршлага солилцох чиглэлээр 3 удаагийн сонирхолтой хэлэлцүүлэг хийлээ.

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01