ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн 50 жилийн ойн мэнд хүргэе.                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн эрдэмтэн профессор, багш, ажилтан, ажилчид нийт төгсөгчдөдөө 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.                                                                          Буцах

Нэр

Хугацаа

Төсөв

Манай талын үүрэг, оролцоо

Хараа голын ай савын хээрийн судалгаа (ОХУ-тай)

2013-2014

8 сая төгрөг

Хөрсний судалгаанд оролцсон

Хараа голын ай савын тариаланд хөрсний тэжээлийн бодисын баланс (Герман улстай)

2011-2012

2500 орчим евро

Мэргэжлийн судалгаа, арга зүй, гүйцэтгэл

Герман Монголын

Момо-2 био газ гаргах төхөөрөмж, метатенкийн туршилт судалгаа

2011-2013

112000 евро

Багш, оюутны хамтарсан судалгаа, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, тоног төхөөрөмж тээвэрлэлт, угсралт, туршилт

ОУ-ын KOICA байгууллагатай хамтран Хүлэмжийн аж ахуйн төсөл

2013-2015

26422 ам.доллар

Гүйцэтгэл, туршилт

Чех-Монголын хамтарсан ой, ой модны экологийн төрөл зүйлийн генийн сангийн хөгжил

2015-2017

1 сая хүртэлх ам.доллар

Хамтарсан санхүүжилт, ажиллах хүчин сонгон шалгаруулалт, барилга байгууламж, мэдээлэл

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01