ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль                                                                          Буцах

ХААИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь харъяа
сургуулийн оюутны байрны танилцуулга

Хүчин чадал:
ХААИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь харъяа сургуулийн оюутны байр нь 1984 онд ашиглалтанд орсон 400 оюутны хүчин чадал бүхий 4 давхар байр юм.

 • Нийт талбайн хэмжээ 3100 м^2
 • өрөөний тоо 71
 • суултуурын тоо 12
 • Угаалтуурын тоо 102
 • 2 душ бүхий халуун ус
 • 36М^2 талбай бүхий номын сан
 • 60 суудал бүхий зурагтын танхим
 • хүнсний үйлчилгээний цэг

Байрны зөвлөл: Оюутны байрны зөвлөл нь оюутнуудын ая тухтай амьдрах, суралцах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд байрын багш болон сургуулийн захиргаатай нягт хамтран ажилдаг. Сургуулийн захиргаа нь байрны зөвлөлийн ажлын үр дүнгээс хамааруулан сар бүр байрны зөвлөлийн даргыг 35000, давхарын дарга нарыг 25000 тус тус төгрөгөөр урамшуулан ажлуулдаг.


Оюутны байрны багш:

Оюутны байрны дарга:


Давхарын дарга нар:

Оюутны байрны дүрэм

Оюутны байрны дотоод журам

Оюутны байрны гэрээ

 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01