ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн 50 жилийн ойн мэнд хүргэе.                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн эрдэмтэн профессор, багш, ажилтан, ажилчид нийт төгсөгчдөдөө 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.                                                                         
ХААИС-ийн Агроэкологи, Бизнесийн сургуулийн
аж ахуй үйлчилгээний алба

Бидний үйл ажиллагааны зорилго:
 
·         Орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хичээл сургалтын ажлын хэвийн тасралтгүй ажиллагааг аж ахуйн чанартай үйлчилгээгээр хангах
 
·         Сургуулийн өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, бүртгэлийг хариуцаж, хөрөнгийн зүй зохистой харьцаа, үр өгөөжийг дээшлүүлэн санхүүгийн тогтвортой ажиллагааг хангах
·         Сургуулийн оюутан, багш, ажилчдын сурч ажиллах нөхцлийг сайжруулах үүднээс тэдгээрийн нийгмийн асуудлыг шат дараалан шийдвэрлэхэд оршино.
 

Жижүүр хамгаалалтын ажилтан           - 7
Үйлчлэгч                                                 - 6
Цахилгаанчин сантехникч мужаанчин  - 3
Байрны багш                                          - 1
Өлгүүрчин                                               - 1
 

Манай хамт олон сургалтын үйл ажиллагааг цэвэр, ая тухтай орчинд хэвийн явуулах үүрэг хүлээн ажилладаг. Бид нийт 5260,0 м2  талбай бүхий 1500 хүний суудалтай хичээлийн байр, нийт талбай 1131.8 м2 бүхий оюутны байрын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ус, дулаан, цахилгааны асуудлыг бүрэн хариуцан ажилладаг.

 

 

 

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01