ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн 50 жилийн ойн мэнд хүргэе.                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн эрдэмтэн профессор, багш, ажилтан, ажилчид нийт төгсөгчдөдөө 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.                                                                         

1948 Agricultural Experimental Station in Burgaltai

1952 The Crop Experimental Station in Zuunkharaa

1963 Plant Science Agricultural Research Institute in Zuunkharaa

1969 Hydrological Technical School in Arkhust, Tuv province

1991 Agricultural College in Darkhan-Uul province

1993 Plant Science Agricultural Research and Training Institute, Mongolian State University of Agriculture in Darkhan-Uul province

2001 Accredited as a higher educational organization

2007 Accredited in level II as a higher educational organization

2015 Institute of Plant and Agricultural Sciences, Mongolian University of Life Sciences in Darkhan-Uul province

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01