ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн 50 жилийн ойн мэнд хүргэе.                                                                         ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн эрдэмтэн профессор, багш, ажилтан, ажилчид нийт төгсөгчдөдөө 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе.                                                                         

Агроэкологи бизнесийн сургуулийн санхүү, мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хөрөнгийн зарцуулалт хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, санхүүгийн сахилга батыг хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад чиглэж ажилладаг.

Санхүүгийн журам

  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01